privacy-policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเรา  ซึ่งการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถือเป็นหัวใจหลัก ดังนั้น บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่เราเก็บข้อมูล นำมาใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว (ในบางกรณี) โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล และ การที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าท่านยอมรับนโยบายของเราทันที การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราและเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นเราจึงจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เราได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เราจึงเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้นทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมและท่องเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆและสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเรา และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลต่างกันไป ในด้านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เพจเฟสบุค ไลน์แอด อินสตาแกรม และอื่นๆ สื่อออฟไลน์ เช่น กิจกรรมทางการตลาด, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม, ใบปลิว และการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทั้งนี้  รวมถึง ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านที่เราจัดเก็บอาจมีดังต่อไปนี้

·        ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อ รวมถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมลล์ และ เบอร์โทรศัพท์);

·        ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ที่อยู่ (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, ไลฟ์สไตล์

·        ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลล์เข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)

·        เนื้อหาของที่สร้างขึ้นโดยลูกค้า รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับเราและหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

·        เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านกับระบบของเรา รวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

·        แจ้งสถานะในการสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การอัพเดทข้อมูล

·        การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของเรานอกเหนือจากบนเว็บไซต์

·        ตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่านเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าออนไลน์นั้นๆ

·        เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน

·         เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 

·        เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรามากยิ่งขึ้น

·        เพื่อจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ

อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ สเปซ วอเตอร์ หรือทางไลน์ของบริษัทฯ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราเป็นอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการต่างๆ โดยมีการกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และคอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว  ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลในการเผยแพร่ดังนี้

บริษัท สเปซ วอเตอร์ อาจเตรียมข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของสเปซ วอเตอร์ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้บริษัท อาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน การทำการตลาด ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามสเปซ วอเตอร์ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณในการให้บริการกับท่าน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์สเปซ วอเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

·        หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน

·        ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์

·        หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

·        ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สเปซ วอเตอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สเปซ วอเตอร์ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องการติชม หรือร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ 02-026-3142

email : info@spacewaterfactory.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้